Ghazal

जता हेर्यो त्यतै राम्रो, जवानीमा म भुल्दैछु

जता हेर्यो त्यतै राम्रो, जवानीमा म भुल्दैछु
कथा देख्दैछु आखाँमा, र नानीमा म भुल्दैछु

Author
Segments