Certificate

Submitted by Online Sahitya on Fri, 02/18/2011 - 08:16

मैले पाएको सर्टिफिकेटलाई म त बोक्रो सम्झन्छु र अभ्यास तब सुरु भयो, जब मैले कलेज पार गरेँ र जीवनको पढाइ सुरु गरेँ ।

~ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

Segments