Loading

Suresh Subedi

मलाई चरी बात लायौ तिमीले

मलाई चरी बात लायौ तिमीले
हजारौँ धरी बात लायौ तिमीले

Segments: 
Author: 

ठानी बगान प्यारो आयौ भने बधाई / सुरेश सुवेदी

ठानी बगान प्यारो आयौ भने बधाई
सम्झेर फूल माया लायौ भने बधाई

Segments: 
Author: 

अनुभूतिका डोबहरू/ सुरेश सुवेदी

सर्जक: सुरेश सुवेदी
विधा: गजलसंग्रह
प्रकाशक: अनाममण्डली
प्रकाशन मिति: २०६४ मोतीजयन्ती
मुल्य: रू ५०/-

Author: 
Segments: 

Comments

Subscribe to Suresh Subedi