Loading

William Wordsworth

मेरो मन खुसीले उफ्रन्छ

मेरो मन खुसीले उफ्रन्छ
जब म आकासको छातीमा इन्द्रेणी देख्छु ;
जीवनको प्रारम्भिककालमा पनि यस्तै अनुभूति हुन्थ्यो ;

Segments: 

Comments

Subscribe to William Wordsworth