प्रेमयात्रा/ सरूभक्त

सर्जक: सरूभक्त
विधा: मुक्तक संग्रह
प्रकाशक: साहित्यकार सरूभक्त सरोकार केन्द्र
प्रकाशन मिति: २०६७
मुल्य: रु.१००
ISBN ९७८-९९३७-२-२६१८-९
छापाखाना: हिसि अफसेट प्रिन्टर्स प्राली

Author
Segments