प्रेम सिर्जना हो, विध्वंसको बाटो लाग्ने नगर/ सरुभक्त

प्रेम सिर्जना हो, विध्वंसको बाटो लाग्ने नगर 

चुनौतीहरू आए भने आफैंदेखि भाग्ने नगर 

घामछायाँ जिन्दगीका रङ्गहरू यस्तै हुन्छन् 

युद्ध सम्झी प्रेमलाई तोपगोला दाग्ने नगर 

Author
Segments