Loading

प्रेम प्रेम हो उमेरको कुनै रहर होइन/ सरुभक्त

प्रेम प्रेम हो उमेरको कुनै रहर होइन

प्रेम प्रेम हो स्वाष्टिष्ट कुनै जहर होइन

प्रेमलाई वर्जित फल मान्ने अज्ञानीहरू हो !

प्रेम प्रेम हो अभिशापको कुनै कहर होइन ।

Author: 
Segments: 

Comments