प्रेम नसा होइन प्रत्येक क्षण पिइरहन्छु/ सरुभक्त

प्रेम नसा होइन प्रत्येक क्षण पिइरहन्छु

मनमा लागे हजार चोट प्रत्येक क्षण सिइरहन्छु

जिन्दगीको तपस्यामा दिव्य वर पाएपछि

मृत्युञ्जली भएर म प्रत्येक क्षण जिइरहन्छु ।

Author
Segments