प्रेमको नाम लिई फोहोरी खेल खेल्ने नगर/ सरुभक्त

प्रेमको नाम लिई फोहोरी खेल खेल्ने नगर 

घामलाई सानो सम्झी हत्केलाले छेल्ने नगर 

जीवनको घुम्तीभित्र सलाई नजिक देखे पनि 

तिमी आफ्नो मनभित्र बासनाको रोटी बेल्ने नगर 

Author
Segments