प्रेम पवित्र हुन्छ, हिमाली मूलको पानीझैँ/ सरुभक्त

प्रेम पवित्र हुन्छ, हिमाली मूलको पानीझैँ 

चरित्रले बेदाग मानौँ  सुनकेशरी रानीझैँ 

शब्दकोशबाट बुझिन्न, आफैंबाट बुझी हेर 

प्रेम तिमीलाई लाग्नेछ, हृदयको अक्षय खानीझैँ 

Author
Segments