प्रेममा घात हुँदैन, कहिल्यै प्रतिघात हुँदैन/सरुभक्त

प्रेममा घात हुँदैन, कहिल्यै प्रतिघात हुँदैन 

ठूलो सानो भन्ने पनि प्रेममा कुनै जात हुँदैन 

! नसाले बेहोस बनी प्रेमका कुरा गर्नेहरू

सत्य भन्छु, प्रेममा प्रभात हुन्छ कहिल्यै रात हुँदैन  

Author
Segments