Loading

जति धेरै आफूलाई केलाउँछन्

जति धेरै आफूलाई केलाउँछन्
त्यति धेरै तिमीलाई खेलाउँछन्
मरेपछि स्वर्ग जाने ढल जस्तो-
बागमतिमा आफूलाई सेलाउँछन् ।

Segments: 
Author: 

Comments