अशान्ति र भय कस्तो खराब

Author

अशान्ति र भय कस्तो खराब
अहिलेको समय कस्तो खराब

अरूलाई रोकेर आफू अघि बढ्ने
मान्छेहरूको आशय कस्तो खराब

तिलला‌ई पहाड बनाएर सबै
मच्चाउँछन् प्रलय कस्तो खराब

पोख्छु सबैमा धेर थोर संवेदना
निर्जनको हृदय कस्तो खराब

Segments