विवेक-बाटिकाको सानू फूल (ख)

होच्याई अरूलाई क्यै किसिमले
आफू ठुलो भैकन
बस्ने खायस गर्छ धेर दुनियाँ,
जान्दैन सानू हुन ।

सानू भैकन विश्व-सेवन सदा
गर्ने महापूरुष ।
जन्मन्छन् बहुधा कमै, भुवनमा
चम्कन्छ जस्को यश ॥

Segments: 

Comments

Online Sahitya is an open digital library of Nepali Literature | Criticism, Essay, Ghazal, Haiku, Memoir, Personality, Muktak, News, Play, Poem, Preface, Song, Story, Translation & more

Partners

psychotherapy in kathmandu nepal elearning nepal Media For Freedom