भाग्य असति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन

Author

भाग्य असति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन
मान्छेको मति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन

सुरुवातमै आफ्नो होश सम्हाल्नुपर्छ मान्छेले
बिग्रनु जति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन

एकनासले हिँड्न सक्नुपर्छ सुख र दुःखमा
मान्छेको गति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन

त्यसै त घर छोडेर कहाँ हिँड्छे र श्रीमतिले
थाहा छ पति बिग्रेपछि कसैको केही लाग्दैन

Segments