Loading

हिलो छ्यापी होली खेल्छन्, दिनहुँ यो शहरमा

यो शहरमा
हिलो छ्यापी होली खेल्छन्, दिनहुँ यो शहरमा
बोल्दा बोल्दै वोली फेर्छन, दिनहुँ यो शहरमा
हात मिलाउने कि अङ्गालै, यो छुट्याउनु पैले
लाजै नमानी झोली हर्छन, दिनहुँ यो शहरमा

मृगासनमा सिंहको आशन
मृगासनमा ढल्केर वस्दा, सिंहलाई दिनरात मोज हुन्छ
सिंहको आसन छेऊ वस्दा, मृगलाई दिनरात वोझ हुन्छ
सिंहलाई सन्काई सन्काई, जव मृगहरु ढालिन्छन्
चाकरीमा वसेका श्याल र गिद्धलाई, दिनरात मोज हुन्छ

Segments: 

Comments