ब्रम्हाण्डको रहस्य म जान्न चाहन्छु/ सरुभक्त

ब्रम्हाण्डको रहस्य म जान्न चाहन्छु
विशालताको कण हुँ ठान्न चाहन्छु

के छान्नु र पोखरीको जीवनलाई
अनन्ताकाश नै म छान्न चाहन्छु

हुटिट्याउँ नै म छान्न चाहन्छु
म 'म' भई आकास धान्न चाहन्छु

सृष्टिमा कति सङ्कटहरू आए गए
जीवन महान् हो म मान्न चाहन्छु

Segments: 
Author: 

Comments

Online Sahitya is an open digital library of Nepali Literature | Criticism, Essay, Ghazal, Haiku, Memoir, Personality, Muktak, News, Play, Poem, Preface, Song, Story, Translation & more

Partners

psychotherapy in kathmandu nepal elearning nepal Media For Freedom