Loading

नेपाली

Rachana 112

Rachana 112रचना

वर्ष ५१,
पूर्णाङ्क ११२,
वैशाख-जेठ, २०६८

Magazine: 

धुर्त अनुहारले सज्जनको खोल ओढेको हुन्छ / सप्रेम अर्चना

धुर्त अनुहारले सज्जनको खोल ओढेको हुन्छ ।
हरेकको अहंले दर्शनको खोल ओढेको हुन्छ ।

जो रन्थनिएको छ कुसंस्कारको सोचले
त्यही निधारले चन्दनको खोल ओढेको हुन्छ ।

या त हिजै या भोलि टन्न घुस खानेले

Segments: 

Sabdankur 114


शब्दाङ्कुर

वर्ष १०,
पूर्णाङ्क ११४,
२०६७ चैत्र

Magazine: 

शब्दाङ्कुर ११३


शब्दाङ्कुर

वर्ष १०,
पूर्णाङ्क ११३,
२०६७ फाल्गुण

Magazine: 

शब्दाङ्कुर ११२


शब्दाङ्कुर

वर्ष १०,
पूर्णाङ्क ११२
२०६७ माघ

Magazine: 

Pages

Comments

Subscribe to नेपाली