Janak Poudyal

नयाँ नयाँ वर्ष

नयाँ सूर्य,
नयाँ दिन,
नयाँ प्रगति
नयाँ जाँगर,
नयाँ प्रतिष्ठा,
नयाँ समानता
नयाँ अधिकार
नयाँ अवसर
नयाँ रोजगार,
नयाँ योजना,
नयाँ परिवर्तन,
सप्पैसप्पै नयाँ जति
हामीले पुरानै भोकको सट्टामा

Author
Segments