भानुभक्त आचार्य

जन्म - वि. सं. १८७१, आसार २९ गते, चुदी रम्घा,तनहु
सेवा - नोकरी / बिधाः काव्य,अन्य .....

मौलिक कृति -
१) प्रश्नोत्तरी -२) बधुशिक्षा -३) भक्तमाला -४) रामगीता-काव्य

सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृतिः -
रामायण - महाकाव्य - अनुवाद

Segments