कहाँ छौ जिन्दगी मेरा कहाँ छौ प्राणका प्यारा ?

Author

कहाँ छौ जिन्दगी मेरा कहाँ छौ प्राणका प्यारा ?
गयौ एक्लै, भयौ टाढा बनी आकाशका तारा !

गयो पैह्रो, पस्यो बाढी, खस्यो आकाश मैमाथि
म थामूँ के गरी भन्दै फुट्यो लौ ! धैर्यको रारा !

बुवा खै ? भन्दछन् बाला जवाफै के दिऊँ मैले ?
फुटेको भग्न छातीमा हजारौँ चल्दछन् आरा !

सबैले मन् पराए रे ! परेलीमै सजाए रे !
म चैँ रित्तै हुँदा ऐले खुशी दङ्गछन् सारा !

म जस्तो दु:खमा पर्दै नरोउन् क्वै-कुनै नारी
यहीँ नै अन्त्य भैजाओस्, बगाऊ चेतना-धारा !

Segments