कर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ / विभोर बराल

Author

कर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ
शर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ

पिँजडाकी चरीलाई पिरी गर्व गर्ने
मर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ

लुटमाथि लुटको छ रमाइलो नियम
पर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ

उज्यालोको द्यौता गाउँछ अँध्यारोको भजन
धर्महीन जिन्दगीको मजा बेग्लै हुन्छ

(Abhibyakti 151)

Segments