बोलीले के याद गरुँ, धड्कनले याद गर्छु हुन्न र ? / सरुभक्त

बोलीले के याद गरुँ, धड्कनले याद गर्छु हुन्न र ? / सरुभक्त

Rating: 
No votes yet

बोलीले के याद गरुँ, धड्कनले याद गर्छु हुन्न

नसानसामा तातो रगतले मायाको घर बुन्न

समयलाई साक्षी राखे, समय आफै बदली जान्छ 

मनमा माया भए कतै, मायाले माया छुन्न ?

Author: 
Segments: 

Comments

Recent Comments

About Online Sahitya


Online Sahitya is an open digital library of Nepali Literature | Criticism, Essay, Ghazal, Haiku, Memoir, Personality, Muktak, News, Play, Poem, Preface, Song, Story, Translation & more

© Online Sahitya Digital Library, All rights reserved. Online Sahitya is a digital library dedicated to Nepali Art and Nepali Literature.
For further details contact: onlinesahitya@gmail.com.