Loading

Nandalal Aacharya

आधा मेरोः आधा तिम्रो / नन्दलाल आचार्य

पात्रहरू-

लक्ष्मीः एक अधबैँसे युवती

नरनाथः एक अधबैँसे युवक

रञ्जनाः एक ठिटी

पुष्पकमलः एक बालक

नेपथ्यमा रहने अन्य केही पात्रहरू

Segments: 

Comments

Subscribe to Nandalal Aacharya