Gyan Udhas

मेरी दिदी / ज्ञान उदास

मेरी दिदी कस्ती कस्ती 
रोएर पनि 
सधँै सधँै हाँसिरहेकी जस्ती
केही हराएर पनि 
केही पाइरहेकी जस्ती
औँसीको रातपछिको 
पूणिर्माको जूनजस्ती ।

हो, तिनी पक्कै फूलजस्ती 
रसयुक्त फूलजस्ती

Author
Segments