Loading

Devkumari Thapa

तन र मनकी सुन्दर साहित्यकार/ तुलसीहरि कोइराला

"सुरकुमारी ! सिंह साहस
तनकी सुन्दर मनकी सुन्दर !
ताक तिम्रा फटिक निर्मल
मातृत्वको ए मृदुल मन्दिर !
वाल मानव पोषिणी छौ
अप्सराका भावद्वारा
लाखबत्ती बालिरहिछ्यौ!
झिल्मिलाऊन् अचल सारा

Awaiting Doomsday / Dev Kumari Thapa

[Translated by Kumar Nagarkoti]

"They say all nine planets are going to crash into one another and that the world is going to get submerged in water."

Segments: 
Language: 

Comments

Subscribe to Devkumari Thapa