Laxmi P. Devkota

Audio/Video
ईश्वर तैँले रचेर फेरि / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
यात्री / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
AuthorInfo
लक्ष्मी प्र. देवकोटा
Books
भिखारी/लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
फूल फुलेको बागमा/लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
Criticism
मुनामदन किन यति लोकप्रिय ?/ कुमारबहादुर जोशी
Essay
छोटा किस्सा / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
हामीलाई कवितामा के चाहिन्छ ? / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
Memoir/Personality
आफ्नै भक्तले डुबाएका देवकोटा / डीपी भण्डारी
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा / गोपाल पराजुली
महाकविको सम्झना / शङ्कर लामिछाने
Poem
The Brook
बादल / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
The Swallow and Devkota / Laxmi Prasad Devkota
घाँसी / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
The Lunatic
गरीब / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
प्रश्नोत्तर
आफ्नो घर / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
झरना
माली / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
झरना / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
फूल फूलेको बागमा/ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
पोखरा / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
पागल
दाल भात डुकू / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
सिंह र मूसा / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
ईश्वर तैँले रचेर फेरि / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
पैसा / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
तिनको घँसिया गीत / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
कुहु-कुहु / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
भिखारी/लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
सम्झना / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
यात्री / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
जीवन वन / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
फूल फुलेको बागमा/लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
जीवन / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
ताराहरूसँग
अन्त्यमा / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
CRAZY
पल्टन / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
The Parrot in the Cage / Lekhnath Paudyal
पाप लाग्छ / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
Preface
Preface by Devkota
Song
जाऊँ जाऊँ डुल्न जाऊँ प्रकृति प्रीत वन
चारदिनको चोला यो
अत्यन्त राम्रो स्वदेश हाम्रो हिमालको श्रीपेच लाएको
खन खन दिलको खेत / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
पुतली / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
गधा बोल्छ / लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

Pages

Comments

Loading