Loading

सूर्योदय / शङ्कर लामिछाने

माकुरा जाल
झोल्लिएको ओसले
तन्किंदै गयो ।

रुपरेखा २०१९ भदौ पृष्ठ ३४

Segments: 

Comments