फूल फूलेको बागमा/ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

फूल फुलेको बागमा चाँदनीको माधुरी ।
हर्हर हवाको चाल शितल फूल हिल्छन् फर्फरी ॥

जल्छ चंचल कल्कलाई चाँदनीमा झल्कने ।
एक बुल्बुल बोल्छ मीठो प्रेमको ताना दिने ॥

पातका बुट्टा परेका घाँसका सौन्दर्यमा ।
एक युवति ढल्किएकी बोटमा आनन्दमा ॥

Segments